Nyílt levél a Háttér Társaságnak

//Please scroll down for English

Egy LMBTQ szervezet gyűlöletbűncselekmény ellenes kampányában nincs helye romák megbélyegzésének!

A Háttér Társaság közösségi kampányt indított, amiben arra szólította fel a magyar LMBTQ közösség tagjait, hogy osszák meg történeteiket az őket ért atrocitásokról ezzel hívva fel a figyelmet a gyűlöletbűncselekmények gyakori jelenlétére. A szervezet többek között Pusztai Olivért, az ország egyik legismertebb meleg youtuber-ét is felkérte egy videó vlog elkészítésére, hogy a kampány minél több embert érjen el. Olivér az általa készített videóban egy 14 évvel ezelőtt történt utcai konfrontációról számol be követőinek, ahol sajnálatos módon a lelki sérülések mellett testi sérülést is el kellett szenvednie.  Az elkövetőkre vonatkozó személyleírása azonban kizárólag etnikai hovatartozásukra szorítkozik, megnevezve azok roma származását. Mi roma és roma LMBTQ aktivisták ezúttal is szeretnénk kifejezni mély együttérzésünket és felháborodásunkat az eset kapcsán függetlenül attól, hogy ez tegnap vagy 14 évvel ezelőtt történt, azonban aggodalmunknak is hangot kell adnunk, ugyanis a megosztott történet alkalmas arra, hogy egy másik elnyomott, az élet számos területén diszkriminált és erősen stigmatizált csoportot, a Roma közösséget megbélyegezzen.

A Háttér Társaság először egy kommenttel szerette volna kezelni a helyzetet, melyben nem gondolják, hogy több vagy kevesebb lenne a történet attól, hogy Olivér megemlítette a támadóinak vélt származását. Azzal viszont egyetértettek, hogy helye van annak, hogy “mindenki elmondja a történetét úgy, ahogy ő azt megélte.”

Később a Háttér azzal próbálta magyarázni a roma származás említését, hogy Olivér számára fájó, amikor az egyik kisebbség tagjai bántják a másik kisebbség tagjait. Olivér ugyanakkor nyilvánosan, a Facebook-oldalán általánosító kijelentéseket tett a romákról (“semmi bajom a romákkal, nekik van bajuk velem…”).

A Háttér eltávolította ugyan saját közösségi oldaláról az említett videót, és mulasztásukat elismerték, viszont arra hivatkoznak, hogy egy nyílt kampányt nem tudnak és nem is feltétlenül szándékoznak kontrollálni, a tartalomért a készítők a felelősek. A fentnevezett videó azonban az ő felkérésükre készült, és lehetőségük volt arra, hogy Pusztai Olivérrel átbeszéljék annak problémás elemeit mielőtt megosztják azt közösségi oldalukon.

Pusztai Olivér felelősségét sokan látjuk sokféleképpen, viszont abban megegyezhetünk, hogy a felelősség farkas része a Háttér Társaságra hárul, ugyanis a videó készítője nem a társadalomtudományok felkent doktora, nem szerzett tapasztalatot korábban kisebbségi ügyekkel foglalkozó szervezeteknél, nem várhatjuk el tőle, hogy értse azokat a rendkívül összetett mechanizmusokat, amelyek melyek akár két elnyomott kisebbségi csoport között fennállhat.

Azonban a Háttér Társaság több, mint egy évtizedes munkája során szerzett szakmai tapasztalata arra enged bennünket következtetni, hogy amit ők mulasztásnak neveznek, az annál sokkal súlyosabb.

Mi, roma LMBTQ aktivisták, akik mindkét közösségnek teljes jogú tagjai vagyunk, úgy erezzük, hogy nem vagyunk képviselve hitelesen akkor amikor az elkövetők etnicizálása hangsúlyosan jelenik meg, mindez egy LMBTQ emberek ellen elkövetett gyűlöletbűncselekmény ellenes kampányban.

Nem áll szándékunkban elhallgattatni, hogy a roma közösségben is csak úgy, mint a magyar társadalomban létező jelenség a homofóbia, transzfóbia, viszont a mindenféle kontextust mellőző tárgyilagos nyílt etnikai megnevezés csak arra szolgál, hogy a mélyen bevésődött agresszív támadó narratívát erősítse a romákról.  Ez egy arcon csapás mindazoknak a romáknak is, akik teljes szolidaritást és értékközösséget vállalnak az LMBTQ közösséggel. Továbbá a videóban a transzfób töltetű üzenetet is kifogásoljuk, amikor Olivér külön kiemeli: nem magassarkút viselt, ami az adott kontextusban azt sugallja, hogy a magassarkú viselése már elegendő ok arra, hogy egy férfit bántalmazzanak.

Sérelmezzük, hogy a videó továbbra is a Háttér kampányaként érhető el, úgy véljük, hogy a Háttér Társaság es Pusztai Olivér között levő szakmai kapcsolat elegendő teret ad arra, hogy elérjék, hogy a videóanyag semmilyen módon sem hivatkozhasson a szervezetre, illetve annak kampányára.

A jogvédő szervezetnek – amennyiben valóban fontos a teljes LMBTQ közösség képviselete – ideértve a Roma LMBTQ interszekciót, akkor határozottabb fellépésre van szüksége, olyan állásfoglalásra van szüksége, ami egyértelműen elutasítja a romák és a homofóbia közötti mindennemű összefüggést, ezt mindezidáig nem tapasztaltuk.

Csalódottságunkat még inkább fokozza a Háttér Társaság kommunikációja, ami szerintünk már egy meghaladott kérdéskör fele tereli a diskurzust, miszerint egy létező probléma, az elkövetők etnikai származásának megnevezés körüli kérdése, és álláspontjuk szerint erre nem született meg jó válasz. A Háttér Társaság elzárkózik attól, hogy az általuk szerkesztett anyagokban szerepeljen erre vonatkozó megnevezés, azonban az áldozatok tőlük független nyilatkozatát nem kívánják cenzúrázni.

Nos, mi nem is kérünk ilyet: az áldozatoktól méltatlan lenne azt kívánni, hogy amikor történeteiket osztják meg a nyilvánossággal, minden kiejtett szónak a társadalmi hatását mérlegeljék, kiváltképpen amikor egy friss traumáról van szó. Viszont, azonban az eset 14 évvel ezelőtt történt, ami ebben az esetben egy olyan időtávlat, ami alkalmat teremt arra, hogy akár a Háttér Társaság szakmai támogatásával egy olyan történet közzé tétele valósuljon meg, ami nem kártékony más kisebbségi csoportra.

A Háttér Társaságtól azt kérjük, hogy a jövőben ne helyezze előtérbe a fehér középosztálybeli cisz meleg férfiak ügyét, és kommunikációjukban erősítsék az LMBTQ közösségben még inkább elnyomott csoportok ügyét.

Amíg a fenti lépéseket nem tapasztaljuk a Háttér Társaságtól, nem tudjuk másképp értékelni a jelenleg kialakult helyzetet, mint a népszerűség kedvéért a roma LMBTQI interszekció totális cserben hagyását.

 

Amennyiben egyetértesz velünk és csatlakozni szeretnél hozzánk jelezd a g.habel@diverseyouthnetwork.eu e-mail címen.

Kelt: 2019. szeptember 24

Csatlakozó civil szervezetek és csoportok:

UCCU Alapítvány

Phiren Amenca International Network

Bujáki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

RomNet Egyesület

Terno Drom-Fiatal Út Egyesület

Ide tartozunk Egyesület

QRTV Europa

——————–
Open letter to Hatter Society

There is no place for Roma to be stigmatized in an anti-hate crime campaign by an LGBTQ organization!

The Hatter Society launched a community campaign calling on members of the Hungarian LGBTQ community to share their stories of atrocities against them, highlighting the high incidence of hate crimes. Oliver Pusztai, one of the country’s best-known gay youtubers, has been asked by the organization to create a video vlog to help the campaign reach more people. In a video he made, Oliver tells his followers of a street confrontation 14 years ago, where he had to suffer, in addition to mental injuries, bodily harm. However, the description of the perpetrators is limited to their ethnic origin, with reference to their Roma origin.
The Hatter Society first wanted to address the situation with a comment that they do not think is more or less the story of Oliver mentioning the alleged origin of his attackers. But they agreed that there is a place for “everyone to tell their story the way they experienced it.”
Later, Hatter tried to explain the mention of Roma origin as being painful for Oliver when members of one minority hurt members of another. However, Oliver made generalized statements about the Roma on his Facebook page (“I have no problem with the Roma, they have a problem with me …”).
Although Hatter removed the video from their own social network and acknowledged their omissions, they claim that they cannot and do not intend to control an open campaign, the content being the responsibility of the creators. However, the above video was made at their request and had the opportunity to discuss the problematic elements with Oliver Pusztai before sharing it on their community site.

Many see the responsibility of Oliver Pusztai in many ways, but we can agree that the main part of the responsibility lies with Hatter Society, as the video is not an anesthetized doctor of social sciences, he has no previous experience with organizations dealing with minority issues. complex mechanisms that can exist between two oppressed minority groups.
However, the professional experience of more than a decade in the Hatter Society leads us to conclude that what they call omission is much more serious.
We Roma LGBTQ activists, who are full members of both communities, feel that we are not credibly represented when the ethnization of perpetrators is highlighted, all in a campaign against hate crime against LGBTQ people.
We do not intend to suppress that homophobia, transphobia in the Roma community as well as in Hungarian society, but the objective open ethnic designation that omits all contexts serves only to reinforce the deeply entrenched narrative of the Roma. It is also a blow to the Roma who are committed to full solidarity and value community with the LGBTQ community.

Furthermore, in the video, the transphobic message is criticized when Oliver specifically emphasizes that he did not wear high heels, which in the given context suggests that wearing high heels is enough reason to assault a man.

While we regret that the video will continue to be available as a Hatter Campaign, we believe that the professional relationship between Hatter and Oliver Pusztai provides sufficient space for the video to in no way refer to the organization or its campaign.
The advocacy organization – if it is really important to represent the entire LGBTQ community – including the Roma LGBTQ intersection – needs stronger action, a resolution that clearly rejects any link between Roma and homophobia, something we have not experienced to date.
Our frustration is further exacerbated by the Hatter Society’s communication, which, in our view, is diverting half of an over-ridden discourse about an existing problem, the question of the perpetrators’ ethnicity, and in their view, no good answer has been given. The Hatter Society refrains from including a title in the materials they compose, but does not seek to censor victims’ statements that are independent of them.
Well, we’re not asking for this: it would be unreasonable for victims to wish that, when they share their stories with the public, the social impact of every word uttered, especially when it comes to a recent trauma. However, the incident happened 14 years ago, which in this case is a time frame that, even with the backing of Hatter Society, could lead to the publication of a story that is not harmful to other minority groups.
We ask the Hatter Society not to put the issue of white middle-class cis gay men at the forefront in the future and to reinforce their communication with groups that are even more oppressed in the LGBTQ community.
Until we see the above steps from the Hatter Society, we cannot evaluate the current situation any differently than abandoning the Roma LGBTQI intersection for popularity.
If you agree with us and would like to join us, please email

g.habel@diverseyouthnetwork.eu

September 24, 2019

Joining civil organizations and groups:

UCCU Foundation

Phiren Amenca International Network

Bujáki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

RomNet Society

Terno Drom – Fiatal Út Egyesület

Ide tartozunk Egyesület

QRTV Europa